INSTRUKTOR TRÓJBOJU SIŁOWEGO

 

Kurs Instruktor Trójboju Siłowego Rzeszów styczeń/luty 2024 r.


Czas trwania: 2 dni, 15 godzin zegarowych (60 min)
Koszt kursu: 990 złotych.

Sposób realizacji:
Zajęcia teoretyczne, w formie wykładu -  5 godzin
Zajęcia praktyczne –  9 godzin

Egzamin – 1 godzin

Szkoleniowiec:  Konrad Nowak 

Wymogi wstępne dla uczestników i słuchaczy kursu:
 

 • podstawy znajomość tematyki treningu siłowego,
 • wykształcenie: minimum średnie,
 • ukończone 18 lat,
 • wypełnienie formularza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie Instruktora Trójboju Siłowego lub przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego,
 • przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na kurs i dokonanie opłaty 

Cele kształcenia i sposoby ich realizacji:

Realizacja poniższych celów kształcenia za pomocą przekazywanej wiedzy teoretycznej (wykład), poprzez praktyczną realizację techniki ćwiczeń i jednostki treningowe (ćwiczenia) korzystając z pomocy dydaktycznych (skrypt, sztangi, stojaki do wykonywania przysiadów, ławeczki do wyciskania leżąc, sala treningowa)

 • Zapoznanie kursantów z historią trójboju siłowego
 • Przekazanie informacji na temat techniki treningu trójbojowego
 •  Ćwiczenia wprowadzające i przygotowujące do wykonania głównych ćwiczeń
 • Zapoznanie kursantów z metodyką nauczania głównych bojów
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej programowania treningowego oraz doboru ćwiczeń uzupełniających
 • Przedstawienie informacji niezbędnych do tego, aby wziąć udział w zawodach trójboju
 • Podniesienie poziomu umiejętności kształtowania siły maksymalne

Program kursu:

Dzień I                                                                                               

 • Wprowadzenie. Zarys historyczny. Teoria trójboju

Przysiad:

 • Przedstawienie głównych wytycznych
 • Nauka ruchu hip hinge oraz dead bug
 • Stopa - pozycja i obuwie
 • Kolano - pozycja
 • Biodro - kierunek ruchu
 • Core - pozycja i bracing
 • Obręcz barkowa - pozycja
 • Chwyt oraz pozycja łokci
 • Głowa- pozycja
 • Metodyka podjęcia oraz odłożenia sztangi
 • Wykonanie przysiadu zgodnie z wytycznymi
 • Programowanie treningowe:
 • Teoria budowy planu treningowego
 • Główne założenia
 • Zjawisko superkompensacji

Wyciskanie na  ławce płaskiej:

 • Przedstawienie głównych wytycznych
 • Arch - pozycja
 • Głowa - pozycja
 • Obręcz barkowa - pozycja
 • Kończyna dolna - pozycja
 • Leg drive - objaśnienie
 • Core - stabilność
 • Szerokość oraz rodzaje chwytu - objaśnienie
 • Metodyka podjęcia oraz odłożenia sztangi
 • Wykonanie wyciskania leżąc zgodnie z wytycznymi

Dzień II

Martwy ciąg:

 • Przedstawienie głównych wytycznych
 • Podział martwego ciągu na klasyczny oraz sumo
 • Stopa - rozstaw oraz pozycja
 • Kolano - pozycja
 • Biodro - pozycja
 • Core - stabilność
 • Obręcz barkowa - pozycja
 • Chwyt - szerokość oraz trzy jego rodzaje
 • Głowa - pozycja
 • Sekwencja napięcia ciała
 • Wykonanie martwego ciągu klasycznego oraz sumo zgodnie z wytycznymi

Zawody trójboju siłowego:

 • Przygotowanie
 • Niezbędnik zawodnika
 • Niezbędnik trenera
 • Sprzęt zawodniczy
 • Federacje trójboju siłowego

Programowanie treningowe:

 • Progresja liniowa oraz blokowa
 • Omówienie najpopularniejszych planów treningowych
 • Dobór ćwiczeń pomocniczych pod najczęściej występujące problemy w ćwiczeniach głównych
 • Budowanie planu treningowego

Egzamin Teoria i praktyka

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Akademia Polska https://www.akademiapolska.pl/instruktor-trojboju-silowego

,,Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu"

Dr W. Oczko

ul. Poniatowskiego 13A
35-026 Rzeszów

tel. 608-036-608
kontakt@akademiarzeszow.pl

 • x1
 • highSafe
 • 1
 • 13
 • 4
 • 3
 • 2
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 7

Grupa Rzeszowskiej Akademii Sportu